Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
SIKB REIT - BRL SIKB 7800

Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallateurs
BRL SIKB 7800

Certificaathouders

Hoofd- en deelgebieden BRL SIKB 7800

Certificaathouders kunnen voor diverse hoofdgebieden gecertificeerd zijn, bijvoorbeeld voor bovengrondse opslag, ondergrondse opslag en chemische opslag. Tevens zijn er specialisaties waar u uw installateur op kunt selecteren. Voor een actueel overzicht van alle certificaathouders klikt u hier.

Daarnaast is er ook een PDF lijst van de BRL-SIKB-7800 certificaathouders beschikbaar. Deze lijst wordt per kwartaal bijgewerkt en is op de CI website downloaden, en zoek en naar PDF lijst, klik hier.

Installatiecomponenten

Een BRL SIKB 7800-installatie wordt opgebouwd uit verschillende componenten (tanks, leidingen, appendages, etc.). Een groot aantal hiervan zijn onder productcertificaat te verkrijgen, dit valt buiten de reikwijdte van deze BRL.