Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
SIKB REIT - BRL K903

Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallateurs
BRL K903

Certificaathouders

Hoofd- en deelgebieden BRL K903

Certificaathouders kunnen voor diverse hoofdgebieden gecertificeerd zijn, bijvoorbeeld voor bovengrondse opslag, ondergrondse opslag en chemische opslag. Tevens zijn er specialisaties waar u uw installateur op kunt selecteren. Voor een actueel overzicht van alle certificaathouders klikt u hier.

Daarnaast is er ook een PDF lijst van de BRL-K903 certificaathouders beschikbaar. Deze lijst wordt per kwartaal bijgewerkt en is op de CI website downloaden, en zoek en naar PDF lijst, klik hier.

Installatiecomponenten

Een BRL K903-installatie wordt opgebouwd uit verschillende componenten (tanks, leidingen, appendages, etc.). Een groot aantal hiervan zijn onder productcertificaat te verkrijgen, Voor de meest actuele gegevens verwijzen wij u naar het Service Portal.

Gekwalificeerde medewerkers voor BRL K903, deelgebied 15

Installateurs die gecertificeerd zijn voor deelgebied 15 van de BRL K903, herclassificatie van stalen tanks, dienen de complete bovengrondse opslaginstallatie te controleren. Het is echter toegestaan de in- en uitwendige beoordeling van de opslagtank te laten verrichten door een externe beoordelaar. Dit dient een voor inspecties gekwalificeerde medewerker op grond van protocol 6811 te zijn die daarvoor de benodigde opleiding ook met succes heeft afgerond en een diploma heeft ontvangen. Klik hier voor een overzicht van deze gekwalificeerde medewerkers.