Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
SIKB REIT - BRL SIKB 7800

Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallateurs
BRL SIKB 7800

Installateurs

BRL SIKB 7800 kiest voor een geïntegreerde aanpak

In de BRL SIKB 7800 is alles opgebouwd in een handig modulair systeem in hoofd- en deelgebieden waarmee alle processen bestemd om toegepast te worden op het ontwerpen, installeren en opleveren van tankinstallaties voor vloeistoffen en dampen zijn afgedekt. Afgestemd op uw situatie hanteert u de modules die voor u van toepassing zijn. Voor verdere informatie klik hier.