Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
SIKB REIT - BRL K903

Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallateurs
BRL K903

Installateurs

BRL K 903 kiest voor een geïntegreerde aanpak

In de BRL K903 is alles opgebouwd in een handig modulair systeem in hoofd- en deelgebieden waarmee alle processen bestemd om toegepast te worden op het ontwerpen, installeren en opleveren van tankinstallaties voor vloeistoffen en dampen zijn afgedekt. Afgestemd op uw situatie hanteert u de modules die voor u van toepassing zijn. Voor verdere informatie klik hier.