Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
SIKB REIT - BRL SIKB 7800

Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallateurs
BRL SIKB 7800

Publicaties

PBV 107776 (is inmiddels opgenomen in BRL SIKB 7800)
Richtlijn tankinstallaties voor vloeistoffen en dampen,ondergronds en bovengronds

Bodembescherming.nl
De website Bodembescherming.nl biedt ondernemers informatie over voorzieningen en maatregelen die zij moeten treffen om de bodem te beschermen bij het uitvoeren van hun bedrijfsactiviteiten.

Waaier bodembescherming
De waaier Bodembescherming bevat praktische informatie over bodembeschermende voorzieningen en maatregelen bij Wet milieubeheer-inrichtingen en ondergrondse tanks.
Klik hier om te bestellen. De waaier is kosteloos te bestellen. NB voor grotere aantallen worden wel kosten in rekening gebracht.
Hier kunt u de waaier in het Engels downloaden.