Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
SIKB REIT - BRL K903

Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallateurs
BRL K903

Publicaties

PBV 107776 (wordt opgenomen in de nieuwe versie van BRL K903)
Richtlijn tankinstallaties voor vloeistoffen en dampen,ondergronds en bovengronds

Bodembescherming.nl
De website Bodembescherming.nl biedt ondernemers informatie over voorzieningen en maatregelen die zij moeten treffen om de bodem te beschermen bij het uitvoeren van hun bedrijfsactiviteiten.

Waaier bodembescherming
De waaier Bodembescherming bevat praktische informatie over bodembeschermende voorzieningen en maatregelen bij Wet milieubeheer-inrichtingen en ondergrondse tanks.
Klik hier om te bestellen. De waaier is kosteloos te bestellen. NB voor grotere aantallen worden wel kosten in rekening gebracht.
Hier kunt u de waaier in het Engels downloaden.