Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
REIT - BRL SIKB 7800

Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallateurs
BRL SIKB 7800

REIT-BRL SIKB 7800

Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties (BRL SIKB 7800) staat in de markt bekend als de REIT-regeling. Met een certificaat op zak overtuigt u niet alleen de toezichthouders van de overheid, maar ook uw opdrachtgevers en andere markpartijen dat u aan de eisen in de wet voldoet. U toont bovendien goed huisvaderschap aan en zult in staat zijn faal- en onderhoudskosten te minimaliseren. Bovendien verwerft u een sterkere uitgangspositie positie voor opdrachten.

Wet- en regelgeving

Ieder bedrijf dat activiteiten verricht die de bodem of het milieu kunnen bedreigen, zal moeten aantonen maatregelen te hebben getroffen om de bodem en het milieu te beschermen. Het bedrijf moet bovendien de veiligheid in brede zin kunnen borgen. Hoewel de eisen en de invalshoeken kunnen verschillen, is dit in feite de kern van Nederlandse en Europese regelgeving.

Wat betekent dit voor u?

Via de REIT-regeling kunt u aantonen dat u voldoet aan de relevante eisen in de Nederlandse wetgeving.

Bij een tankinstallatie met een installatiecertificaat BRL SIKB 7800, is zeker dat aan de eisen van het Bal paragraaf 4.94 en aan de zorgplicht wordt voldaan!

Nieuws

01-07-2021 SIKB ontvangt eerste BRL SIKB 7800-procescertificaat uit handen van KIWA

De BRL SIKB 7800 is vanaf 1 juli 2021 dé kwaliteitsnorm voor tankinstallaties. Op die datum verstrijkt de overgangsperiode van de voorgaande norm, de BRL-K903. Ruim vijftig tankinstallateurs van opslagtanks voor brandstoffen en chemicaliën hebben er afgelopen jaar alles aan gedaan om de nieuwe certificering tijdig rond te krijgen. Henk Koster, directeur SIKB, ontving op 22 juni symbolisch het eerste BRL SIKB 7800-procescertificaat uit handen van Annemieke van der Velden, unitmanager Oil, Gas & Chemicals. >>

09-06-2020 BRL SIKB 7800 van kracht!

Op 8 juni 2020 is in de Staatscourant een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit gepubliceerd. Deze regels gelden vanaf 9 juni 2020. Naast diverse andere gewijzigde normen en richtlijnen is met deze wijziging de BRL SIKB 7800 officieel van kracht geworden en vervangt hiermee BRL SIKB 7800/08. Via een overgangstermijn kan de oude versie ook nog worden gebruikt, uiterlijk tot 1 juli 2021. Voor de belangrijkste wijzigingen klik hier. >>

Meer nieuws