Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
REIT - BRL SIKB 7800

Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallateurs
BRL SIKB 7800

REIT-BRL SIKB 7800 (voorheen BRL K903)

Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties (BRL SIKB 7800) staat in de markt bekend als de REIT-regeling. Met een certificaat op zak overtuigt u niet alleen de toezichthouders van de overheid, maar ook uw opdrachtgevers en andere markpartijen dat u aan de eisen in de wet voldoet. U toont bovendien goed huisvaderschap aan en zult in staat zijn faal- en onderhoudskosten te minimaliseren. Bovendien verwerft u een sterkere uitgangspositie positie voor opdrachten.

Wet- en regelgeving

Ieder bedrijf dat activiteiten verricht die de bodem of het milieu kunnen bedreigen, zal moeten aantonen maatregelen te hebben getroffen om de bodem en het milieu te beschermen. Het bedrijf moet bovendien de veiligheid in brede zin kunnen borgen. Hoewel de eisen en de invalshoeken kunnen verschillen, is dit in feite de kern van Nederlandse en Europese regelgeving.

Wat betekent dit voor u?

Via de REIT-regeling kunt u aantonen dat u voldoet aan de relevante eisen in de Nederlandse wetgeving.

Nieuws

09-06-2020 BRL SIKB 7800 van kracht!

Op 8 juni 2020 is in de Staatscourant een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit gepubliceerd. Deze regels gelden vanaf 9 juni 2020. Naast diverse andere gewijzigde normen en richtlijnen is met deze wijziging de BRL SIKB 7800 officieel van kracht geworden en vervangt hiermee BRL SIKB 7800/08. Via een overgangstermijn kan de oude versie ook nog worden gebruikt, uiterlijk tot 1 juli 2021. Voor de belangrijkste wijzigingen klik hier. >>

19-03-2018 Themabijeenkomst actualiteiten bodembescherming en tankinstallaties - 12 april 2018

Voor de installatiebedrijven, inspectie-instellingen, omgevingsdiensten en opdrachtgevende bedrijven verzorgt SIKB op 12 april a.s. een themabijeenkomst over tankinstallaties. Tijdens deze middag worden actuele ontwikkelingen in de bodembescherming besproken. >>

Meer nieuws