Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
REIT - BRL K903

Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallateurs
BRL K903

REIT - BRL K903

Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties (BRL K903) staat in de markt bekend als de REIT-regeling. Met een certificaat op zak overtuigt u niet alleen de toezichthouders van de overheid, maar ook uw opdrachtgevers en andere markpartijen dat u aan de eisen in de wet voldoet. U toont bovendien goed huisvaderschap aan en zult in staat zijn faal- en onderhoudskosten te minimaliseren. Bovendien verwerft u een sterkere uitgangspositie positie voor opdrachten.

Wet- en regelgeving

Ieder bedrijf dat activiteiten verricht die de bodem of het milieu kunnen bedreigen, zal moeten aantonen maatregelen te hebben getroffen om de bodem en het milieu te beschermen. Het bedrijf moet bovendien de veiligheid in brede zin kunnen borgen. Hoewel de eisen en de invalshoeken kunnen verschillen, is dit in feite de kern van Nederlandse en Europese regelgeving.

Wat betekent dit voor u?

Via de REIT-regeling kunt u aantonen dat u voldoet aan de relevante eisen in de Nederlandse wetgeving.

Nieuws

19-03-2018 Themabijeenkomst actualiteiten bodembescherming en tankinstallaties - 12 april 2018

Voor de installatiebedrijven, inspectie-instellingen, omgevingsdiensten en opdrachtgevende bedrijven verzorgt SIKB op 12 april a.s. een themabijeenkomst over tankinstallaties. Tijdens deze middag worden actuele ontwikkelingen in de bodembescherming besproken. >>

14-03-2018 Ontwerp-BRL 7800 'Tankinstallaties' (voorheen BRL-K903) ter kritiek

De ontwerp-BRL 7800 Tankinstallaties bevat een groot aantal inhoudelijke aanpassingen en verduidelijkingen van de eisen aan tankinstallaties. U kunt reageren tot en met 10 mei 2018. >>

Meer nieuws