Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
REIT - BRL K903

Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallateurs
BRL K903

REIT - BRL K903

Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties (BRL K903) staat in de markt bekend als de REIT-regeling. Met een certificaat op zak overtuigt u niet alleen de toezichthouders van de overheid, maar ook uw opdrachtgevers en andere markpartijen dat u aan de eisen in de wet voldoet. U toont bovendien goed huisvaderschap aan en zult in staat zijn faal- en onderhoudskosten te minimaliseren. Bovendien verwerft u een sterkere uitgangspositie positie voor opdrachten.

Wet- en regelgeving

Ieder bedrijf dat activiteiten verricht die de bodem of het milieu kunnen bedreigen, zal moeten aantonen maatregelen te hebben getroffen om de bodem en het milieu te beschermen. Het bedrijf moet bovendien de veiligheid in brede zin kunnen borgen. Hoewel de eisen en de invalshoeken kunnen verschillen, is dit in feite de kern van Nederlandse en Europese regelgeving.

Wat betekent dit voor u?

Via de REIT-regeling kunt u aantonen dat u voldoet aan de relevante eisen in de Nederlandse wetgeving.

Nieuws

01-06-2017 Kiwa draagt beheer BRL K903 over aan SIKB

Kiwa draagt haar rol als beheerder van de Beoordelingsrichtlijn voor het aanleggen en herstellen van tankinstallaties per 1 juni 2017 over aan SIKB >>

05-01-2016 Plaats van inrichting op tank conformiteitsbewijs

Het College van Deskundigen TTA heeft in het verleden besloten om de naam en adresgegevens van de plaats van inrichting alleen op het installatiecertificaat te vermelden. >>

Meer nieuws