Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
SIKB REIT - BRL SIKB 7800

Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallateurs
BRL SIKB 7800

Bevoegd Gezag

Portal

Kiwa stelt aan de handhavers een portal ter beschikking voor de inzage van certificaten gerelateerd aan opslaginstallaties. Het betreft de volgende regelingen:

  • BRL-K901 - Regeling voor drukhoudende opslag van LPG, propaan, butaan, DME en aardgas (REIP)
  • BRL-K902 - Tanksanering HBO/diesel
  • BRL SIKB 7800 Tankinstallaties
  • BRL-K904 - Tanksaneringen
  • BRL-K905 - Tankreiniging

Bij Kiwa kunt u een aanvraag tot toegang tot de portal indienen.