Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
SIKB REIT - BRL SIKB 7800

Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallateurs
BRL SIKB 7800

Herclassificatie na 15 jaar van kunststof opslagtanks volgens BRL-K21002

Bovengrondse kunststof opslagtanks, vervaardigd volgens de eisen van BRL-K21002 versie 01 en versie 02, zijn sinds enige tijd op de markt en komen nu in aanmerking voor herclassificatie. Deze tanks zijn niet voorzien van een mangat noch van testplaatjes waardoor het onduidelijk was hoe de inspectie-eisen moesten worden ingevuld.

De REIT-commissie heeft in de vergadering van 2 december 2015 besloten om een voorlopige test uit te voeren, waarbij de criteria, zoals verwoord in het bijgaand document, zullen worden gehanteerd.

Deze criteria zullen worden toegepast op de volgende 20 te herclassificeren tanks waarbij de geanonimiseerde bevindingen aan de REIT-commissie in de vergadering van 23 maart 2016 zullen worden gepresenteerd. Daarna zullen de definitieve criteria worden vastgesteld.