Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
SIKB REIT - BRL SIKB 7800

Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallateurs
BRL SIKB 7800

Plaats van inrichting op tank conformiteitsbewijs

Het College van Deskundigen TTA heeft in het verleden besloten om de naam en adresgegevens van de plaats van inrichting alleen op het installatiecertificaat te vermelden. Dit houdt in dat deze gegevens niet moeten worden vermeld op de tank conformiteitsbewijzen. Dit is nodig om verwarring bij de tankeigenaar en/of bevoegd gezag te voorkomen.

De tankfabrikanten zijn hierover geïnstrueerd. Echter, het blijkt dat er nog steeds installateurs zijn die de tankfabrikant vragen om de plaats van inrichting te vermelden op het tank conformiteitsbewijs. Dit is dus niet toegestaan.