Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
SIKB REIT - BRL SIKB 7800

Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallateurs
BRL SIKB 7800

Themabijeenkomst actualiteiten bodembescherming en tankinstallaties - 12 april 2018

Voor de installatiebedrijven, inspectie-instellingen, omgevingsdiensten en opdrachtgevende bedrijven verzorgt SIKB op 12 april a.s. een themabijeenkomst over tankinstallaties. Tijdens deze middag worden actuele ontwikkelingen in de bodembescherming besproken. Ook komen recente en komende wijzigingen in de regelgeving aan de orde.

Actualiteiten
In verschillende parallelsessies wordt dieper ingegaan op de actualiteiten.
De Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties (REIT), ook bekend als BRL-SIKB-7800/08, wordt geactualiseerd, aangepast aan nieuwe technische inzichten en veranderende regelgeving. De ontwerp-wijziging van de BRL is gepubliceerd op de SIKB-site voor een openbare reactieronde.
De BRL gaat in de toekomst verder door het leven als BRL SIKB 7800. SIKB beheert daarnaast ook de regeling voor het inspecteren van ondergrondse tanks (AS SIKB 6800). Wat zijn de inhoudelijke wijzigingen tussen BRL K 903 en BRL 7800 en hoe verloopt het proces tot de definitieve versie? U hoort het tijdens de themamiddag.

Klik hier voor het volledige programma.

Recent heeft SIKB een tussenrapportage van het onderzoek naar mogelijke schade aan tanks door biodiesel gepubliceerd. Wat zijn de inzichten tot nu toe en wat behelst het vervolgonderzoek?

Datum en tijd: 12 april, 12.15 – 16.30 uur
Plaats: UniePlaza in Culemborg

U kunt zich hier aanmelden. Deelname aan deze bijeenkomst is gratis.