Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
REIT - BRL K903

Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallateurs
BRL K903

BRL K903

Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat voor de Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties

De Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties (BRL -K903) staat in de markt bekend als de REIT-regeling. Hierin zijn de eisen opgenomen die installateurs van tankinstallaties moeten hanteren bij het ontwerpen, installeren en onderhouden van een onder- of bovengrondse tankinstallatie die wordt bestemd voor vloeistoffen en dampen.
Dat is van belang voor de bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit. Het Activiteitenbesluit verplicht hen om ondergrondse en bovengrondse installaties voor de opslag van chemicaliën en vloeibare brandstoffen onder certificaat te laten installeren. Dat gebeurt door een volgens BRL K903 gecertificeerde installateur. Nadat de installateur de installatie heeft aangelegd volgens het voorschrift kan een installatie-certificaat worden afgegeven door de installateur. Daarbij houdt de certificerende instelling (Kiwa) toezicht op de kwaliteit van het geleverde werk van de installateurs.

Voor informatie over de BRL K903 klik hier.

Informatie over de gerelateerde beoordelingsrichtlijnen vindt u hier