Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
SIKB REIT - BRL SIKB 7800

Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallateurs
BRL SIKB 7800

Nieuwsarchief

09-06-2020 BRL SIKB 7800 van kracht!

Op 8 juni 2020 is in de Staatscourant een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit gepubliceerd. Deze regels gelden vanaf 9 juni 2020. Naast diverse andere gewijzigde normen en richtlijnen is met deze wijziging de BRL SIKB 7800 officieel van kracht geworden en vervangt hiermee BRL K903/08. Via een overgangstermijn kan de oude versie ook nog worden gebruikt, uiterlijk tot 1 juli 2021. Voor de belangrijkste wijzigingen klik hier. >>

19-03-2018 Themabijeenkomst actualiteiten bodembescherming en tankinstallaties - 12 april 2018

Voor de installatiebedrijven, inspectie-instellingen, omgevingsdiensten en opdrachtgevende bedrijven verzorgt SIKB op 12 april a.s. een themabijeenkomst over tankinstallaties. Tijdens deze middag worden actuele ontwikkelingen in de bodembescherming besproken. >>

14-03-2018 Ontwerp-BRL 7800 'Tankinstallaties' (voorheen BRL-SIKB-7800) ter kritiek

De ontwerp-BRL 7800 Tankinstallaties bevat een groot aantal inhoudelijke aanpassingen en verduidelijkingen van de eisen aan tankinstallaties. U kunt reageren tot en met 10 mei 2018. >>

01-06-2017 Kiwa draagt beheer BRL SIKB 7800 over aan SIKB

Kiwa draagt haar rol als beheerder van de Beoordelingsrichtlijn voor het aanleggen en herstellen van tankinstallaties per 1 juni 2017 over aan SIKB. >>

05-01-2016 Plaats van inrichting op tank conformiteitsbewijs

Het College van Deskundigen heeft in het verleden besloten om de naam en adresgegevens van de plaats van inrichting alleen op het installatiecertificaat te vermelden. >>

05-01-2016 Herclassificatie na 15 jaar van kunststof opslagtanks volgens BRL-K21002

Bovengrondse kunststof opslagtanks, vervaardigd volgens de eisen van BRL-K21002 versie 01 en versie 02, zijn sinds enige tijd op de markt en komen nu in aanmerking voor herclassificatie. >>